Aktuelle graddage 2014-2015, fra Nakskov området Middelvind Solskinstimer
døgnets månedens året 2015 sæsontal Måneds snit Måneds snit
3.1 82.4 1838.5

2353

3.9

 
           
September 2014 44     2,9 192
Oktober 2014 140     3,3 101
November 2014 284     3,8 38
December 2014 417     5,0 6
Januar 2015 423     5,5 25
Februar 2015 414     4,6 75
Marts 2015 365     4,6 175
April 2015 266     4,4 237
Maj 2015 191     4,6 266
Juni 2015 82.4     3.9 243
Juli 2015          
August 2015          

Graddage er et mål for, hvor koldt det har været og hvor meget energi der bruges til rumopvarmning. Graddagetallet kan hjælpe forbrugerne med at sammenligne energiforbruget pr. måned med en normalmåned og pr. år med et normalår.

Energiforbrug til brugsvand indgår ikke, da det ikke er afhængigt af udetemperaturen.

En graddag er et udtryk for en forskel på 1°C mellem den "indvendige" døgnmiddeltemperatur på 17°C og den udvendige døgnmiddeltemperatur i et døgn. Døgnets graddagetal udregnes derfor som forskellen mellem 17°C og den udvendige døgnmiddeltemperatur.

Nedenfor ses et par eksempler på beregning af graddage:

-5°C ude giver 22 graddage.
+2°C ude giver 15 graddage.

De enkelte døgns graddagetal summeres til uge-, måneds-, års- og sæsonværdier.

Fyringssæsonen påbegyndes om efteråret, når den udvendige døgnmiddeltemperatur kommer ned på 12°C og derunder i mindst 3 sammenhængende døgn og ophører om foråret når den når op på 10°C eller derover i mindst 3 sammenhængende døgn.